QUAY CHỤP SỰ KIỆN

Chia sẻ kiến thức từ TIDO Studio

Tuyển dụng Telesale

TIDO Studio là công ty truyền thông được thành lập hợp pháp, chịu trách nhiệm sản xuất hình ảnh, video nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho các

Đọc tiếp >

Tuyển dụng nhân viên Account

TIDO Studio là Production House chuyên sản xuất hình ảnh, video nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp SME. Với môi trường làm việc trẻ

Đọc tiếp >